Eeuw van de Amateur Wiki

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

14 jun 2024

23 jan 2024

  • huidigvorige 15:0123 jan 2024 15:01Nico Naus overleg bijdragen 5.395 bytes +5.395 Nieuwe pagina aangemaakt met 'In de jaren dat de Eeuw van de Amateur bestaat, is er al geschiedenis geschreven. Per seizoen kwamen er nieuwe rubrieken en andere gasten bij. == Naamgeving == Botte Jellema had al langer het idee van de Eeuw van de Amateur in zijn hoofd als titel voor een nieuw project. De 21ste eeuw is namelijk bij uitstek de eeuw waarin iedereen dingen (zoals podcasts of youtubefilmpjes) kan posten. Iedere 'amateur' kan zelf iets creëren. == Overzicht van de seizoene...' Label: Visuele bewerking